Þjónusta á starfsendurhæfingarstöð

ÞJÓNUSTA Á STARFSENDURHÆFINGARSTÖÐ

 

Þjónusta á starfsendurhæfingarstöð er heildstæð þjónusta, en það þýðir að utanumhald um endurhæfingu þátttakenda er á stöðinni. Þar eru gerðar áætlanir með einstaklingum miðað við þeirra þarfir á hverjum tíma, málum fylgt eftir og áætlanir aðlagaðar ef þörf krefur í samvinnu við þátttakendur sjálfa. Líta má á þjónustu á starfsendurhæfingarstöð sem eina alls herjar sjálfseflingu sem hefur það markmið að auka færni fólks og trú þess á eigin getu með því að hjálpa því að koma auga á og nýta eigin styrkleika og efla það til þess að draga úr eða vinna bug á hindrunum sem standa í vegi fyrir því að fólk geti gert þær breytingar sem það stefnir að.

Á starfsendurhæfingarstöð hefur fólk tækifæri til þess að vera samferða öðrum á sömu leið, hjálpast að og þjálfa sig í samskiptum við ólíka einstaklinga og njóta leiðsagnar fagfólks í því mikilvæga ferli. Mikið er lagt upp úr því hjá Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar að skapa umgjörð og umhverfi sem einkennist af skilningi og samvinnu þar sem fólki geti liðið vel, gagnkvæm virðing, umburðarlyndi og traust ríki og allir eigi rétt á að á þá sé hlustað.

Samskiptaþáttur starfsins er afar mikilvægur til þess að þjálfa félagslega færni, æfa samvinnu, endurmeta viðhorf og búa sig undir þátttöku í námi og starfi í nútíma þjóðfélagi. Það staðfesta niðurstöður flestra rannsókna sem gerðar hafa verið á upplifun þátttakenda á því sem gagnast þeim í starfsendurhæfingu. Þessi þáttur er hins vegar oft vanmetinn liður í endurhæfingunni og fær minna vægi en hann á skilið þegar úrræði og þjónusta er skipulögð og um þau fjallað opinberlega.

Þjónusta stöðvarinnar er einstaklingsmiðuð, en fer að hluta til fram í hóp. Í stað þess að sækja þjónustu vítt og breitt á höfuðborgarsvæðinu mæta þátttakendur daglega í starfsstöðina að Flatahrauni 3 og taka þátt í fjölbreyttum námskeiðum, hópastarfi og fræðslu sem miðast við þarfir þeirra. Þeir fylgja stundaskrá sem myndar eins konar ramma um starfið og gagnast vel til þess að byggja upp og halda góðum daglegum takti. Til viðbótar við námskeiðin eru þátttakendur í þjónustu hjá mismundandi sérfræðingum eftir þörfum hvers og eins.

Þátttakendur hafa ólíkar þarfir og til þess að koma sem best á móts við þær eru leiðir í endurhæfingunni mismundandi, taka mið af þörfum þátttakenda hverju sinni og eru stöðugt í þróun.

Einstaklingar eru misjafnlega lengi í endurhæfingu og geta hætt og hafið störf á vinnumarkaði eða farið í nám hvenær sem þeir eru tilbúnir til og tækifæri bjóðast.

kort

Hafðu samband

postur@stendur.is
Sími +354 527-0050
GSM +354 697-5867

STAÐSETNING

StHfjFlatahraun 3
220 Hafnarfjörður