Leiðir í endurhæfingu

Fólk sem:

• hefur misst vinnu eða þurft að hætta störfum t.d. vegna sjúkdóma, slysa eða áfalla

• hefur átt erfitt með að ná fótfestu á vinnumarkaði

• hefur verið lengi atvinnulaust

OG

• vill komast til starfa á ný, en þarf aðstoð við það

• er reiðubúið til þess að leggja á sig talsverða fyrirhöfn til þess að það takist

 

Gæti átt erindi í starfsendurhæfingu.

 

Hjá Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar er annars vegar boðið upp á námskeið, Vinnusmiðju, fyrir atvinnuleitendur (ýmist á íslensku eða ensku) og hins vegar heildstæða endurhæfingarþjónustu þar sem eru nokkrar mismunandi endurhæfingarleiðir:

 

Endurhæfingarleið Kjarni – dæmi um námskeið Markhópur
Matsleið

       Hópefli

       Heilsutengd fræðsla

       Markmiðasetning

       Hreyfing

Fólk sem óvíst er að sé tilbúið til þátttöku í starfsendurhæfingu. 2 mánaða endurhæfingarleið.

Til þess að geta haldið áfram í starfsendurhæfingu eftir Matsleið þurfa þátttakendur að hafa náð að sýna a.m.k. 80% mætingu samfellt í fjórar vikur.

Einstaklingsmiðuð, þverfagleg endurhæfing 

Námskeið í samræmi við endurhæfingaráætlun og fyrirliggjandi markmið einstaklings.    Þrjár meginlínur, sjá: Starfsleið / heilsa, Starfsleið / vinna og Námsleið

 

Fólk sem vill komast aftur á vinnumarkað eða í nám til þess að styrkja stöðu sína eftir veikindi eða áföll en þarf til þess markvissan stuðning OG er tilbúið til þess að stunda starfsendurhæfingu.

 

Starfsleið / heilsa

 

Einstaklingsmiðuð, þverfagleg endurhæfing með áherslu á heilsueflingu

 

 

Sjálfsefling, hópefli

Heilsutengd fræðsla, skipulag daglegs lífs

Sértæk markmiðasetning: heilsa, vinna

Slökun og streitustjórnun

        Vakandi athygli (mindfulness)

HAM

ACT

Skipulögð hreyfing

Námskeið um vinnumarkaðinn

Fólk sem hefur verið meira en 6 mánuði utan vinnumarkaðar, glímir við fjölþættan vanda, þarf að vinna að betri heilsu eða gera mikilvægar breytingar á daglegum venjum heilsu sinnar vegna  til þess að atvinnutenging verði möguleg.

Starfsleið / vinna

 

Einstaklingsmiðuð endurhæfing, með áherslu á tengingu við vinnumarkað

 

 

3 ólík námskeið um vinnumarkaðinn

Sjálfsefling

Markmiðasetning

Líkamsrækt

Starfsþjálfun / starfsprófun á vinnumarkaði. Þar sem þátttakendur fá tækifæri til þess að reyna sig við raunaðstæður á vinnumarkað.

Þátttakendur geta einnig tekið þátt í heilsueflandi fræðslu og stökum námskeiðum þar sem þeir vinna að því að ná betri tökum á vanda sínum og ryðja hindrunum úr vegi.

Þeir sem hafa verið innan við 6 mánuði utan vinnumarkaðar eða eru á lokaspretti endurhæfingar.

Miðast við þá sem vilja styrkja sig fyrir atvinnuþátttöku og eru ekki er taldir þurfa að gera meiriháttar breytingu á lífsstíl eða daglegum venjum eða eru vel á veg komnir með það.

Þeir þarfnast ekki eins mikils inngrips til heilsueflingar og þátttakendur á Starfsleið / heilsu en þurfa markvissa fræðslu og undirbúning til þess að komast í vinnu.

Námsleið

 

Einstaklingsmiðuð endurhæfing, með áherslu á nám

Nám innan skólakerfisins eða fullorðinsfræðslukerfis

Stuðningur og aðhald

Samvinna við skóla

Takmörkuð námsaðstoð, aðstaða til heimanáms

Fræðsla og þátttaka í námskeiðum í starfsendurhæfingunni eftir aðstæðum hvers og eins.

Þeir sem hafa nám sem stærstan hluta sinnar endurhæfingar.
Lokasprettur /Eftirfylgd

Stuðningur og hvatning í markmiðavinnu

Aðstoð fyrstu skrefin á vinnumarkaði eða í námi.

Þátttakendur sem þurfa eftirfylgd í vinnu eða námi að endurhæfingu lokinni eða sem þurfa framlengda endurhæfingu í formi stuðnings
HVATI

Ég / við (Viðhorf, væntingar, réttindi, skyldur, áhugamál, gildi, hvatning, samskipti), ég get (færni, styrkleikar, stuðningur), ég ætla (framtíðarsýn og stefna) og ég skal (markmiðasetning, vinna að markmiðum, vinnumarkaður / nám).

Mikil áhersla lögð á vinnumarkaðstengingu og virkni með heimsóknum á vinnumarkað, starfsprófunun og þátttöku í sjálfboðnu starfi. Aðstoð við atvinnuleit og / eða náms- og starfsráðgjöf eftir aðstæðum hvers og eins þátttakanda.

Ungt fólk, 18-25 ára. 6 mánaða endurhæfing skipt í 3 tímabil, ca 8 vikur hvert, þar sem tengsl við og þátttaka á vinnumarkaði er stigvaxandi.

kort

Hafðu samband

postur@stendur.is
Sími +354 527-0050
GSM +354 697-5867

STAÐSETNING

StHfjFlatahraun 3
220 Hafnarfjörður