Einstaklingsmiðuð endurhæfing

er einstaklingsmiðuð og þátttakendur fara ólíkar leiðir og á mismunandi hraða. Fagfólk starfsendurhæfingarinnar aðstoðar þátttakendur við að leggja mat á stöðu sína og setja sér markmið og unnið er að heildstæðri úrlausn mála með hverjum þátttakanda eftir því sem kostur er. Úrrræði sem eru til staðar í nærsamfélaginu svo sem í heilbrigðis-, félags-, og menntakerfinu eru nýtt í endurhæfingunni og með því að koma á eða auka samvinnu milli ólíkra kerfa er reynt hámarka árangur þjónustunnar sem þau geta veitt. Þess vegna er lagt mikið lagt upp úr samstarfi við þá sem geta lagt lóð sitt á vogarskálarnar til þess að þátttakendur geti gert þær breytingar á lífi sínu sem þeir stefna að og nái árangri í endurhæfingunni.

Hver þátttakandi hefur sinn ákveðna ráðgjafa í hópi fagfólks endurhæfingarinnar sem er tengiliður hans við aðra sérfræðinga og þjónustukerfi, aðstoðar hann við að skipuleggja sína endurhæfingu, veitir stuðning og aðhald. Talsverður hluti endurhæfingarinnar fer fram í hópi þar sem fram fer samvinnunám og þátttakendur vinna að því að efla og styrkja sjálfa sig í samstarfi og samskiptum hver við  annan. Stefnt er að vaxandi sjálfstæði þátttakenda eftir því sem á líður endurhæfinguna.

Yfirlitsmynd

Reynt er að koma til móts við þarfir hvers og eins þátttakanda eftir því sem kostur er. Þeim er hjálpað að átta sig á eigin stöðu, vinnugetu, námsþörfum og möguleikum. Haldin eru ýmis grunnnámskeið og einnig gefst þeim kostur á námstengdri endurhæfingu. Námshluti endurhæfingarinnar fer þá fram utan starfsstöðvar endurhæfingarinnar en Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar veitir stuðning, ráðgjöf og heldur utan um aðra þætti endurhæfingarinnar.

Sem dæmi um sérfræðiþjónustu sem getur staðið þátttakendum til boða má nefna félagsráðgjöf, fjármálaráðgjöf, fjöldkylduráðgjöf, iðjuþjálfun, náms- og starfsráðgjöf, næringarráðgjöf, ráðgjöf sjúkraþjálfara og sálfræðiviðtöl.

Allan endurhæfingartímann eru þátttakendur í reglulegum stuðningsviðtölum hjá ákveðnum ráðgjafa Starfsendurhæfingarinnar og fá hvatningu og aðhald við að vinna að markmiðum sínum. Þeir fá aðstoð við atvinnuleit eða að velja sér nám við hæfi og geta hætt í endurhæfingu og hafið störf á vinnumarkaði hvenær sem þeir eru tilbúnir til. Því eru þeir misjafnlega lengi í endurhæfingu, allt eftir þörfum hvers og eins og eðli endurhæfingarinnar.

Starfsprófun á vinnumarkaði 

er einn hluti endurhæfingarinnar hjá mjög mörgum þátttakendum og er þá lokahnykkur endurhæfingar þeirra. Þar hafa þeir tækifæri til þess að láta reyna á vinnufærni sína og vinnuþrek eða prófa nýjan starfsvettvang ef þeir þurfa að skipta um starf heilsu sinnar vegna. Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar hefur átt mjög gott samstarf við atvinnurekendur varðandi þennan þátt endurhæfingarinnar.

Eftir að eiginlegri endurhæfingu lýkur geta þátttakendur átt kost á eftirfylgd.

 Slide1

thattakendur1

 

starfsmenn1

 

 Glærukynning

 

baekling1

 

baekling1

 

kort

Hafðu samband

postur@stendur.is
Sími +354 527-0050
GSM +354 697-5867

STAÐSETNING

StHfjFlatahraun 3
220 Hafnarfjörður